Obecní teploměr

Přihlášení

Facebook

Urbanice

Úřední deska

Vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu

Obecné závazná vyhláška obce o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, dle § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (právní stav od 1. října 2016)

Závěrečný účet Obce Urbanice za rok 2015

Vyvěšeno:   14.05.2016

Sejmuto:      30.05.2016

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti Obce Urbanice a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Závěr:

Závěrečný účet DSO „Plynofikace sdružení obcí“ rok 2015

Závěrečný účet DSO „Plynofikace sdružení obcí“ rok 2015

Vyvěšeno:  05.05.2016

Sejmuto:    20.05.2016

Závěrečný účet DSO „MRG Urbanická brázda“ rok 2015

Závěrečný účet DSO „MRG Urbanická brázda“ rok 2015

Vyvěšeno:  05.05.2016

Sejmuto:    20.05.2016

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti dobrovolného svazku obcí MRG Urbanická brázda“ a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Rekonstrukce chodníků - oznámení

V rámci trvale udržitelného rozvoje obce Urbanice probíhá v současnosti zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků. Plánovaná část chodníků řešená v této etapě je chodník od č.p. 2  až k č.p. 12 - směrem na Libčany.