Obecní teploměr

Přihlášení

Facebook

Urbanice

Mikroregion urbanická brázda

Hospodaření, Inventarizace, Rozpočet, Poplatky, Poskytování informací, Komise, Urbanistická studie, Volby a referenda, Vyhlášky, Výroční zpráva, Úřední deska, Hlášení rozhlasu, Formuláře a tiskopisy, Zápisy ze zasedání, Statistické informace

Vyhláška č. 2/93 o problematice daní z nemovitostí

Obecní zastupitelstvo v Urbanicích se usneslo dne 25.3.1993 vydat podle § 16 zákona č. 367/90 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku k problematice daně z nemovitostí.

Čl. 1

Kód katastrálního území obce Urbanice : 732 923

Čl. 2

Příslušný finanční úřad: Hradec Králové