Obecní teploměr

Přihlášení

Facebook

Urbanice

Fond, Statistiky, Dokumenty, Služby

Vánoční posezení 28. 11. 2009

Vánoční posezení 2009

V sobotu 28. 11. 2009 jsme v knihovně uspořádali vánoční posezení spojené s výrobou vánočních ozdob. Tentokrát jsme měli hosta, paní Moniku Erbenovou.

Vánoční posezení v knihovně 2009

Místní knihovna Urbanice pořádá v sobotu 28. 11. 2009 od 14 hodin Vánoční posezení.

Internet a výpočetní technika

Obecné

Knihovna je vybavena dvěma počítači. Veřejnosti je přístupný pouze jeden. Je na něm umožněn přístup k Internetu již od léta 2000. Dříve byla během práce k dispozici odborná pomoc. Díky tomy ani začátečník nemá problémy s brouzdáním.

Knihovní řád Místní knihovny Urbanice

V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny Urbanice, schválenou zastupitelstvem obce dne 1. 8. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. Knihovního zákona (dále jen KZ) vydávám tento Knihovní řád Místní knihovny Urbanice (dále jen ).

Řád o používání internetu

  1. Nedodržování tohoto řádu může ovlivnit další jednání s danou osobou v této věci a může jí být odmítnut přístup k pracovním stanicím. Platí zde i v rozumném rozsahu knihovní řád.
  2. K počítači je omezen přístup heslem. Žádná osoba nesmí toto heslo měnit nebo mazat.