Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Rozpočet_MRG UB_2018_schválený

Rozpočet_MRG UB_2018_schválený

Silvestrovský ohňostroj a ovar 2017

Schválený rozpočet roku 2018

Svoz odpadů na konci roku 2017 a v roce 2018

Svoz popelnic o vánocích bude probíhat podle rozpisu, každé pondělí.

V novém roce proběhne proběhne první svoz v úterý 2. 1. 2018.

Pavel Kratochvíl,
starosta obce Urbanice

Oznámení o projednávání Zadání ÚD Urbanice