Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Jednání zastupitelstva 23.08.2018

Obec Urbanice                                                                

Rozpočtové opatření č. 4 (2018)

Rozpočtové opatření č. 3 (2018)

Závěrečný účet 2017 - Mikroregion urbanická brázda

Členská schůze svazku obcí Mikroregion urbanická brázda schválila na svém
jednání dne 21. 6. 2018 závěrečný účet za rok 2017 bez výhrad.

Závěrečný účet za rok 2017 - Plynofikace obcí urbanické brázdy

Členská schůze svazku obcí Plynofikace obcí urbanické brázdy  schválila na svém
jednání dne 21. 6. 2018 závěrečný účet za rok 2017 bez výhrad.