Obecní teploměr

Přihlášení

Vyjimka z obecně závazné vyhlášky Obce Urbanice č. 2/2016 o nočním klidu

MRG - Rozpočtové opatření č. 2 (2017)

MRG - rozpočtové opatření č. 2 za 05/2017.

Rozpočtové opatření č. 3 (2017)

Vyjimka z obecně závazné vyhlášky Obce Urbanice č.1/2016 o nočním klidu

Rozpočtové opatření č. 2 (2017)