Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Úprava provozu na komunikacích

Oznámení o projednání Závěrečného účtu Obce Urbanice za rok 2017

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti Obce Urbanice a v souladu se zákonem č.

Rozpočtové opatření č. 2 (2018)

Svoz nebezpečných odpadů a objemných odpadů 2018

Obecní úřad Urbanice oznamuje spoluobčanům,

Rozpočtové opatření č. 1 (2018)