Aktualizace Vyhlášky o odpadech - dle aktuálně platné legislativy

Zastupitelstvo obce Urbanice dne 6. 2. 2013 schválilo na základě § 14 odst. 2 zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku o odpadech.

Vyvěšeno  07.02.2013

Sejmuto     22.02.2013

Touto změnou vyhlášky nedochází ke změně sazby za osobu a rok.

I nadále platí sazba 400 Kč/os.rok

Úlevy z placení poplatku
a) je-li poplatníkem osoba, která v kalendářním roce nedovršila 6 let
b) je-li poplatníkem osoba, která dovrší v kalendářním roce 70 let a více.

V těchto případech se sazba poplatku snižuje na 50 % (200 Kč/os.rok)

Platbu je možno realizovat v hotovosti na úřadě nebo platbou na bankovní účet č. 1080825399 / 0800 je nutno uvést jako variabilní symbol číslo popisné objektu, k němuž se poplatek vztahuje.

Text vyhlášky v příloze !

PřílohaVelikost
odpady_aktualizace_vyhlasky_c._4.pdf196.47 KB

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov