Obecní teploměr

Přihlášení

Mikroregion urbanická brázda

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

ASEKOL - zpětný odběr elektrozařízení

Upozornění: Na sběrných místech č. 1 a č. 2 jsou umístěny nádoby pro sběr drobných elektro zařízení. Jedná se červené popelnice 120 l, které jsou opatřeny nápisem "Sběr drobných elektrozařízení". Patří sem veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek a baterií).
Z kapacitních důvodu do kontejneru nepatří velké spotřebiče (např. ledničky, pračky), pro které je sběr organizován 2x ročně samostatně.
Pro zpětný odběr baterií a monočlánků bude v obchodě instalován zvláštní box.
Zářivky budou sbírány samostatně a ukládány budou v obecní stodole, která bude otevřena (přístupná) pod předchozí domluvě.