Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Ceník

Bezhotovostní platby

Uvedené platby lze hradit převodem z účtu, ale i v hotovosti na pokladně OÚ Urbanice.

odvoz odpadu – osoba ve věku 6 –70 let 400 Kč/osoba/rok
odvoz odpad – dítě do 6 let 200 Kč/osoba/rok
odvoz odpad – dospělý, věk nad 70 let 200 Kč/osoba/rok
odvoz druhé a další popelové nádoby 250 Kč/ks/rok
pes 40 Kč/rok
další pes 100 Kč/rok
stočné bez rozdílu věku 400 Kč/osoba/rok
pronájem popelové nádoby 100 Kč/rok

Platební kontakty

úhrada plateb za odpady a psi

Česká spořitelna a.s. Hradec Králové

1 080 825 399/0800

úhrada plateb za stočné

Poštovní spořitelna a.s.

235 073 589/0300

Platby v hotovosti

Uvedené platby lze hradit pouze hotově na pokladně OÚ Urbanice.

veřejné prostranství – pronájem 2 Kč/m2/den
veřejné. prostranství – uložení stavebního materiálu (podmínkou je vydané stavební povolení či provádění oprav RD) 100 Kč/rok
zapůjčení 12 m pojízdného výsuvného žebříku 30 Kč/den
pronájem Místního Kulturního domu 500 Kč/den
zapůjčení židlí na akci 2 Kč/den
zapůjčení stolu 10 Kč/den
plastová popelová nádoba 120 l (prodej) 450 Kč/ks