Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo Putování za dědictvím našich předků

Ceník

Bezhotovostní platby

Uvedené platby lze hradit převodem z účtu, ale i v hotovosti na pokladně OÚ Urbanice.

odvoz odpadu – osoba ve věku 6 –70 let 400 Kč/osoba/rok
odvoz odpad – dítě do 6 let 200 Kč/osoba/rok
odvoz odpad – dospělý, věk nad 70 let 200 Kč/osoba/rok
odvoz druhé a další popelové nádoby 250 Kč/ks/rok
pes 40 Kč/rok
další pes 100 Kč/rok
stočné bez rozdílu věku 400 Kč/osoba/rok
pronájem popelové nádoby 100 Kč/rok

Platební kontakty

úhrada plateb za odpady a psi

Česká spořitelna a.s. Hradec Králové

1 080 825 399/0800

úhrada plateb za stočné

Poštovní spořitelna a.s.

235 073 589/0300

Platby v hotovosti

Uvedené platby lze hradit pouze hotově na pokladně OÚ Urbanice.

veřejné prostranství – pronájem 2 Kč/m2/den
veřejné. prostranství – uložení stavebního materiálu (podmínkou je vydané stavební povolení či provádění oprav RD) 100 Kč/rok
zapůjčení 12 m pojízdného výsuvného žebříku 30 Kč/den
pronájem Místního Kulturního domu 500 Kč/den
zapůjčení židlí na akci 2 Kč/den
zapůjčení stolu 10 Kč/den
plastová popelová nádoba 120 l (prodej) 450 Kč/ks