Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Čističky odpadních vod

Nyní probíhá údržba a rozsáhlé opravy obou čističek odpadních vod.

Jsme nuceni vyměnit poškozená čerpadla, příčinou vážných závad jsou předměty, které jsou splavovány spolu s odpadní vodou a způsobují jejich ucpávání a narušování biologického procesu čištění.

Příčinou je nezodpovědné chování občanů naší obce, či jejich návštěv,  kteří vhazováním různých předmětů a jejich splachováním do odpadu působí potíže.

Tyto opravy jsou zdlouhavé a nákladné, proto žádáme spoluobčany, aby do kanalizace nevhazovali takové věci jako hadry, pleny, zbytky jídla (nalezeny zde byly brambory i vajíčka) a žádné pevné předměty.

V případě, že se díky opakovaným neplánovaným údržbám budou zvyšovat provozní náklady ČOV, bude obec nucena přistoupit ke zvýšení úhrady za stočné.

 

 

Pavel Kratochvíl, starosta