Urbanice
13.9 °C
Dnes je Úterý
21. 05. 202400:41
21. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Symboly obce

11. 4. 2022

Symboly obce

Erb obce

V modro-zeleně polceném štítě kosmý stříbrný okoun s červenými ploutvemi, šikmo podložený zlatou berlou závitem doleva se stříbrným sudariem, převýšený zvonem mezi dvěma svěšenými lipovými listy, vše zlaté.

Obecní prapor

List tvoří dva svislé pruhy, modrý a zelený, a dva žluté vodorovné pruhy na horním a dolním okraji, široké jednu čtrnáctinu šířky listu. Uprostřed kosmo bílý okoun s červenými ploutveni, šikmo podložený žlutou berlou s bílým sudariem závitem k vlajícímu okraji. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Zdůvodnění návrhu erbu a praporu obce heraldikem p. Miroslavem J. V. Pavlů:

Urbanice, ležící jen asi 10 km jihozápadně od Hradce Králové, náležely zprvu mezi statky Opatovického kláštera, poprvé se ale připomínají dlouho po jeho zániku, v r. 1465 (klášter zničili husité v r. 1421). Poté téměř celé století prameny mlčí, až v r. 1561 koupil Urbanice rytíř Jindřich Nejedlý z Vysoké, jenž je připojil k nedalekému Libčanskému statku. Jindřichovi potomci vlastnili Libčany s Urbanicemi až pozdního 17. století. V r. 1674 zdědil tento majetek po smrti Johanky Doroty Nejedlé její manžel Myslibor Petr Straka z Nedabylic (+1676), po němž následoval jeho syn Jan Petr. Ten r. 1709 zřídil z panství Libčany, Okrouhlice a Teplice rodinný fideikomis a současně stanovil, že v případě vymření rodu má být tento majetek použit ke zřízení šlechtické akademie. K tomu ovšem nakonec nedošlo, neboť z výnosu strakovských panství byla zřízena nadace, z níž byla vyplácena podpora zchudlým příslušníkům vyšších stavů. Strakovské nadaci náležely Libčany a s nimi i naše Urbanice až do r. 1886, kdy zdejší velkostatek zakoupil hrabě Jan z Harrachu. Harrachové zůstali pak v Libčanech až do r. 1945.

Na katastru dnešních Urbanic nejsou evidovány významnější historické památky. Památkou místního významu je uprostřed pěti starých lip stojící kříž z r. 1860 a zvonice, postavená v r. 1929 náhradou za starší zchátralý rozsochatý dubový kmen, na němž byl zavěšen zvon, ulitý v r. 1803. Mariánská socha běžné řemeslné úrovně pochází z r. 1908.

Základem předkládaných návrhů urbanických obecních symbolů se stala upravená figura okouna z erbu dlouhodobých majitelů obce rytířů Nejedlých z Vysoké (od r. 1538 užívali erbu šikmo položeného, přirozeně zbarveného okouna v zeleném štítě). Počátky obce a původní klášterní vrchnost připomíná opatská berla, kompozici doplňují lipové listy, symbolizující řadu památných urbanických lip a figura zvonu, prezentující místní zvoničku.

Převzetí obecních symbolů starostou

Symboly obce byly slavnostně předány do rukou starosty obce p. Josefa Andrašovského v Praze 3. prosince 2004 v Parlamentu České republiky panem Lubomírem Zaorálkem, předsedou Poslanecké sněmovny.

Uděleny byly v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., § 29 odst.3) o obcích (Obecní zřízení), a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Nebyl nalezen žádný obrázek

Moderní pojetí symbolů

Pro nové webové stránky obce, právě ty, které si nyní prohlížete, zpracoval talentovaný grafik z naší obce Mgr. Pavel Trnka graficky zjednodušené symboly a ikony, které jsou s nadsázkou použity pro tuto webovou prezentaci. Cílem bylo odlehčení symbolu, který by s modrními stránkami vypadal dynamičtěji.

  Prosím čekejte...