Urbanice
18.5 °C
Dnes je Sobota
13. 07. 202409:01
28. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Ochrana osobních údajů (GDPR)

22. 5. 2024

GDPR

Obec Urbanice zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje (OÚ) jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, má právo kdykoli souhlas odvolat.

Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím Správce OÚ

Správce Osobních údajů:
Obec Urbanice

Se sídlem: čp. 40, 503 27 Urbanice, IČ: 005 28 986

Kontaktní osoba: starosta obce, Ing. Martin Fejks

Telefon: +420 608 311 7­80, e-mail: starosta@urbanice.cz, datová schránka: ewqa8r

Zástupce kontaktní osoby: místostarosta obce, Petr Kvasnička

Telefon: +420 720 078 857, e-mail: mistostarosta@urbanice.cz

Pověřenec pro ochranu Osobních Údajů:
Mikroregion urbanická brázda, svazek obcí

Se sídlem: Praskačka 12, 503 33 Praskačka, IČ: 709 71 358

Kontaktní osoba: Lucie Štěpánková

E-mail: gdpr@urbanicko.cz, Datová schránka: wy2yghg

Ochrana osobních údajů při využívání videozařízení v obci

Obec Urbanice monitoruje kamerovým systémem z důvodu Oprávněného zájmu o veřejný pořádek a zejména Oprávněného zájmu o ochranu majetku obce a částí veřejně přístupných ploch v obci, které slouží pro ukládání odpadů (sběrná místa tříděného komunálního odpadu č. 1 a č. 2), dětského hřiště, kulturního domu a obchodu. Dále je pod dohledem závora k lesu Pašát, čistírna odpadních vod v „Západní ulici“ a box Zásilkovny a DPD ve „Východní“ ulici. Z dopravně bezpečnostního hlediska jsou dále monitorovány retardéry v „Západní“ ulici a přechod pro chodce „U Váhy“.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou záznamy z videokamer ukládány pod dobu min. 72 hodin (v závislosti na osvětlení a kompresi videa a současnému nahrávání více kamer). Záznamy jsou v úložišti šifrovány.

Informace o pořizování záznamů jsou umístěny na vjezdech do obce a to informační tabulkou. Kontaktní údaje na Správce osobních údajů i Pověřence osobních údajeů naleznete na této straně výše.

S ohledem na předchozí poškození jednotlivých vybavení výše zmíněných areálů jsou kamerové záznamy pořizovány celých 24 hodin denně.

  Prosím čekejte...