Urbanice
14.9 °C
Dnes je Pondělí
20. 05. 202423:49
21. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Historie obce Urbanice

17. 12. 2022

První zmínka o obci Urbanice

První zmínku o obci rekapituluje historická rešerše, kterou pro obec vyhotovil PhDr. František Šebek z Ústavu historických věd, Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, 26. 6. 2021

První dochovaná zpráva o Urbanicích je až z roku 1465 a je v listině, kterou král Jiří z Poděbrad pojistil svým synům, knížatům minsterberským, majetkové právo ke komplexu vesnic kunětickohorského panství. V listině se jmenují mimo jiných také Urbanice a dozvídáme se tu o nich především, že byly původně majetkem benediktinského kláštera v Opatovicích n. L.

Klášter v Opatovicích n. L. byl zničen za husitské revoluce, při jarním tažení spojených husitských vojsk do východních Čech v dubnu 1421. Klášter si po vypuknutí revoluce najal začátkem roku 1420 na svou obranu ozbrojenou posádku, která úspěšně vzdorovala několika pokusům o dobytí kláštera husity z Hradce Králové. Dařilo se jí to až do zmíněného jarního tažení v dubnu 1421. Proti klášteru tehdy vyrazil asi odněkud od Kolína se svým oddílem Diviš Bořek z Miletínka. Klášterní posádka před ním ujela (mniši klášter opustili bezpochyby dávno předtím) a Diviš Bořek klášter vypálil. Zabral klášterní panství (k věrné ruce bratří a sester) a začal stavět hrad na Kunětické hoře. Poté, co se na konci husitských bouří ujal v Čechách vlády císař Zikmund Lucemburský (od r. 1436), začal zapisovat do zástavy během válek zabraný majetek církevních institucí jejich stávajícím držitelům nebo jako odměnu za věrné služby (stávající nebo očekávané). Na větší díl opatovického klášterství dostal od Zikmunda zástavní listinu zmíněný Diviš Bořek z Miletínka. Části opatovického panství se zmocnili Hradečtí (rozuměj: „Královéhradečtí“) a dostali na ni také od Zikmunda Lucemburského zástavní listinu. Jednalo se o 12 vesnic v okolí Hradce Králové a mezi nimi byly též Urbanice. O tom se dovídáme z výše citované listiny z roku 1465. Opatovický díl, který drželi Hradečtí, se tehdy (1465) spojil s ostatním majetkem kunětickohorského panství a to se potom, doplněno o další majetky, stalo jádrem velikého pardubického panství.

Toto je jediné, co lze o nejstarších dějinách Urbanic z dochovaných písemných pramenů zjistit. Zda opatovický klášter vesnici Urbanice získal zbožným darem od nějakého původního majitele nebo je v rámci své kolonizační aktivity sám založil, jak se domnívá většina historiků, se nedá zjistit. Skutečné stáří obce ani její podobu se z dochovaných písemných pramenů rovněž nedovíme; něco napovědět by mohl snad jednou jen šťastný archeologický ná­lez.

A tak ještě jen poznámku: na začátku 16. stol., kdy byly již Urbanice součástí pardubického panství, stálo ve vesnici 7 poddanských usedlostí a vesnice patřila k těm spíše menším. Lze také usuzovat, že velikost obce se od dob sklonku klášterní éry do začátku 16. stol. asi příliš nezměnila.

  Prosím čekejte...