Urbanice
18.5 °C
Dnes je Sobota
13. 07. 202409:43
28. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

O obci

17. 8. 2022

Obec Urbanice je malá vesnice, která leží asi 7 km jihozápadně od Hradce Králové při státní silnici I/11 v rovinaté (242 m. n. m.) zemědělské krajině. Obec je protáhlého tvaru, asi 1 km dlouhá a je přimknuta k silnici III/32326, která na severní straně obce kříží silnici I/11 od Hradce Králové do Prahy. V obci jsou 3 malé rybníčky, ale žádný povrchový vodní tok.

Severně nad obcí se „tyčí“ nyní zalesněné návrší Pašát. Samo návrší dosahuje 260 m n. m. a spolu se svým okolím je pokryto zejména málo úrodnou písčitou až štěrkovitou půdou. Odkdy je návrší pojmenované jako „Pašát“, resp. „Pašat“, se neví, ale můžeme říci, že v době zpracování tereziánského katastru již byl tento kopec takto pojmenován. Jižně od obce vede železniční trať Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové. Na východ od obce i západ jsou pole.

Přesná doba vzniku obce není známá. První zmínka o obci je z r. 1465 (v listině, v níž převádí král Jiří z Poděbrad ves jako součást statků Opatovického kláštera na své syny). Podrobnou historii obce naleznete na stránce Historie obce Urbanice.

V obci žilo k 1.1.2022 311 o­byvatel. Statistické údaje za posledních 30 let naleznete v následujících grafech.

V obci se nachází fotbalové hřiště, kde působí místní fotbalový klub, na hřišti je také provozována restaurace. Při vchodu na fotbalové hřiště se nachází i hřiště dětské, které jsme po letech doplini v rámci dotace od Nadace ČEZ.

Ve „Východní“ ulici se nachází obchod se smíšeným zbožím a Kulturní dům, ve kterém je v přízemí Místní knihovna. Na silnici I/11 je čerpací stanice. V obci také působí sbor dobrovolných hasičů.

Z geologického hlediska leží Urbanice na začátku útvaru zvaného „Urbanická brázda“. Základem geologické stavby Urbanické brázdy jsou hrubší štěrkopískové akumulace v průměrné mocnosti 10 – 25 m s výraznějším nárůstem k jihu.

Největší zastoupení v dané lokalitě mají plochy, které jsou intenzivně zemědělsky využívané polním hospodářstvím. Málo zalesněný povrch, kde se ojediněle vyskytují dubové, smrkové a borové porosty, doplňují v severním okolí obce Lhota pod Libčany rozsáhlé ovocné sady, které plynule pokračují i mimo Urbanickou brázdu. Lidskou činností podmíněné zásahy pozměnily georeliéf nejvíce v lokalitách soustředěných na těžbu štěrkopísku. Těžbou zde vznikají nové antropogenní prvky, které ovlivňují okolní životní prostředí a dotváří mozaiku krajinného obrazu Urbanické brázdy.

Literatura a zdroje:

Použité zdroje jsou přehledně vypsány na stránce: Zdroje informací.

Obec Urbanice
Autor příspěvku

Vytvořeno: 4. 2. 2022

  Prosím čekejte...