Urbanice
15.6 °C
Dnes je Pondělí
20. 05. 202422:44
21. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Strategický dokument SMART city Urbanice

19. 2. 2022

Strategický dokument SMART CITY Urbanice – „Urbanice – moderní a chytrá vesnice“

„Urbanice – moderní a chytrá vesnice“ je strategický dokument smart city obce Urbanice. Tento dokument vymezuje a přiměřeným způsobem aplikuje základní principy konceptu smart city do konkrétních podmínek obce Urbanice. Stanoví základní rozvojovou strategii smart city Urbanice a navrhuje rozvojové projekty, kterými bude tato strategie naplňována.

Metodicky staví tento dokument na principech, vymezených v dokumentu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Metodika Smart Cities – Metodika pro přípravu a realizaci konceptu Smart Cities na úrovni měst, obcí a regionů“ z roku 2018. Tento dokument představuje aktualizovanou verzi původního dokumentu MMR ČR „Metodika Konceptu inteligentních měst“ z roku 2015. Tyto metodické principy byly uplatněny v podmínkách obce velikosti Urbanic – tedy cca 400 obyvatel – tak, aby sloužily jako užitečné vodítko a přitom nezatěžovaly implementaci strategie smart city nadbytečnou administrativou.

Dokument představuje – s ohledem na rychlý vývoj moderních technologií – realisticky definovanou strategii smart city Urbanic ve střednědobém horizontu, tj. do roku 2025. Zároveň jde o živý dokument, jehož závěry budou průběžně aktualizovány podle měnících se okolních podmínek a aktuálních potřeb obce.

Verze 01 ze srpena 2020

Schválení dokumentu:

Zastupitelé obce Urbanice na svém zasedání, které se uskutečnilo dne 17. 12. 2020, schválili strategický dokument „Urbanice – moderní a chytrá vesnice“ – Strategický dokument SMART CITY Urbanice, usnesením č. 4–2020/7.

Jedná se o základní plánovací dokument a zároveň nástroj pro řízení rozvoje obce na období 2020 – 2025

  Prosím čekejte...