Urbanice
19.4 °C
Dnes je Pondělí
17. 06. 202408:54
25. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Modernizace objektu hasičské zbrojnice a jejího vybavení

kralovehradecky-kraj.png (4 KB)
Název projektu:

Modernizace objektu hasičské zbrojnice a jejího vybavení (20RRDU5–0036)

Cíl projektu:

Modernizovat výukovou místnost v hasičské zbrojnici tak, aby mohla probíhat výchova a práce s mládeží na požadované kvalitativní úrovni.

Obsah projektu:

Sbor dobrovolných hasičů Urbanice využívá pro výchovu a práci s mládeží část budovy Obecního úřadu, která byla zařízena jako Hasičská zbrojnice. Tato část objektu se skládá ze dvou místností, z nichž jedna je určena a využívána jako učebna pro mladé hasiče a hasičky a v druhé místnosti je zřízena garáž pro uložení techniky SDH. Stavební stav místností je podružný době vzniku, stejně tak vybavení. Pro zajištění vhodného prostředí pro práci s mládeží bude nezbytné provést opravy stavebních konstrukcí a výměnu nábytku (stoly, židle, skříně, tabule). Vzhledem k tomu, že spolek nemá jiné příjmy, než ze svých členských příspěvků, rozhodlo zastupitelstvo obce Urbanice na svém zasedání dne 11. 12. 2019, že spoluúčast na dotaci za SDH Urbanice uhradí.

Popis realizace:

Realizace projektu probíhala od července do prosince roku 2020. Vlastní práce byly vedeny místostarostou obce p. Ladislavem Štočkem a zástupcem SDH p. Luďkem Chvojkou. Většina stavebních prací byla provedena svépomocí, část prací potom dodavatelsky (vestavěná skříň). Práce byly zdržovány nepříznivými okolnostmi, které zapříčinila epidemie COVID-19. Nicméně projekt se podařilo dokončit v rámci harmonogramu.

Přínos pro KHK:

Stávající prostředí učebny neplnilo řádně svou funkci, nábytek i učební pomůcky byly pro výuku nedostačující a morálně zastaralé. Modernizací objektu hasičské zbrojnice v rozsahu výše popsaném bude zajištěna kvalitnější výchova a práce s mládeží ve spolku dobrovolných hasičů na požadované úrovni. Příjemnější prostředí jistě přiláká další mladé členy do spolku SDH.

Datum realizace:

červen – prosinec 2020

Přílohy
Publicita.pdf 369.83 kB
  Prosím čekejte...