Urbanice
14.9 °C
Dnes je Pondělí
20. 05. 202423:44
21. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Dostavba kanalizace a výstavba nové ČOV pro obec Urbanice - PD

kralovehradecky-kraj.png (4 KB)

Název projektu:

Dostavba kanalizace a výstavba nové ČOV pro obec Urbanice (20ZPD09–0036)

Cíl projektu:

Cílem projektu je vypracování projektové dokumentace na novou čistírnu odpadních vod v obci Urbanice vč. dopojení kanalizačního řadu. Dokumentace bude ve stupni Společné povolení vč. rozpočtu a inženýrské činnosti a získání Společného povolení na výstavbu.

Obsah projektu:

Obec potřebuje novou čistírnu odpadních vod, pro jejíž výstavbu je nutné pořídit Projektovou dokumentaci. Ve stávajícím stavu provozuje obec dvě čistírny odpadních vod. Čistírny jsou malé a neefektivní. Obě čistírny odpadních vod v obci jsou za hranicí své životnosti a jsou přetížené a to až o 30%. Čistírny neplní předepsané limity. V obci je plánována v nejbližších 3 až 5ti letech výstavba nových objektů developerem, kterou obec není schopna ovlivnit. Pozemky pro výstavbu jsou již majetku developera a tato lokalita je v souladu s územním plánem. Rozšíření současných ČOV není ekonomické, navíc jejich systém není pro rozšíření vhodný. Problém je i s pozemky pro toto rozšíření.

Technologicky bude ČOV řešena se stejnými parametry a technologiemi, jako jsou řešené ČOV v kategorii >10 000 obyvatel. Požadavek obce je, aby nová ČOV zvládla bezproblémové rozšíření v případě, že bude v budoucnosti ekonomicky dosažitelná lepší varianta čištění odpadních vod (např. cenově dostupné membránové technologie čištění). Součástí nově projektované/bu­dované ČOV budou i propojovací kanalizační vedení od stávajících ČOV, které budou využity jako čerpací stanice. Vybudování nové ČOV je plně v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKK).

Popis realizace:

Projektová dokumentace byla vypracována odbornou firmou v průběhu roku 2021.

Přínos pro KHK:

Vypracování projektové dokumentace pro výše uvedený úkol umožní obci zažádat o dotaci a realizovat novou ČOV. Nová čistírna odpadních vod bude jedna namísto dvou malých. Nová ČOV bude realizována v souladu s principy BAT. Důraz návrhu je kladen zejména na dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí. Cílem je přečištěnou vodu zpětně vracet do rybníků v obci a tím zlepšit cirkulaci vody v krajině.

Celkové náklady:

Poskytnutá dotace: 300 000 Kč (podíl 73,15%)

Celkové náklady: 410 090 Kč

Datum realizace:

Realizace projektu probíhala od listopadu 2020 do prosince 2021.

Stav projektu:

Projekt dokončen, Vyúčtován

Přílohy
  Prosím čekejte...