Urbanice
5.9 °C
Dnes je Čtvrtek
29. 02. 202411:47
09. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě)

Dlouhé Stráně

Výlet

12. 9. 2019 pořádala obec Urbanice výlet do naší nejvýkonnější vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Nejprve jsme si prohlédli vlastní elektrárnu, ze které je vidět pouze hala nad turbínami, které jsou ukryté hluboko ve skále a následně nás autobus vyvezl až k vlastní horní nádrži, kde jsme rozhlédli po krajině. Odvážnější jeli cestou dolů na koloběžkách, ostatní jeli autobusem.

Cestou zpátky jsme se stavili v muzeu papíru ve Velkých Losinách. Zpátky jsme se vrátili až v podvečer.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně je přečerpávací vodní elektrárna společnosti ČEZ vybudovaná v Hrubém Jeseníku v katastrálním území Rejhotice obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk, uvnitř CHKO Jeseníky. Jedná se o nejvýkonnější vodní elektrárnu v Česku – její instalovaný výkon je 650 MW a kapacita 3,7 GWh (tento parametr vyjadřuje maximální množství elektrické energie, které lze vyrobit při jednom přečerpacím cyklu)

Hlavním úkolem elektrárny je zabezpečit stabilitu elektrizační soustavy, pro kterou je nezbytná rovnováha mezi aktuální spotřebou a výkonem dodávaným energetickými zdroji. Několikrát denně tak přechází z čerpadlového do turbínového režimu a naopak. Vlivem nástupu slunečních elektráren v roce 2010 se výrazně zvýšila nestabilita systému. Proto v poslední době elektrárna častěji přechází do čerpadlového režimu i v průběhu dne, zatímco dříve přecházela do tohoto režimu téměř výhradně v noci.

V roce 2019 elektrárna získala certifikaci pro tzv. black start pro případ výpadku dodávek elektřiny (tzv. blackoutu). Dálkovým pokynem je možné v elektrárně Dlouhé stráně spustit dieselový generátor, který umožní spustit jednu vodní turbínu, kterou zahájí dodávku proudu do 172 km dlouhého vedení, což umožní nabuzení, rozběh a opětovné přifázování k síti elektrárny Chvaletice, a bude tím možné obnovit provoz elektrické soustavy.

Vodní nádrže

PVE Dlouhé stráně disponuje nádržemi s výškovým rozdílem 510,7 m. Horní nádrž se nachází na vrcholu hory Dlouhé stráně v nadmořské výšce 1350 m, má provozní objem 2 580 000 m³ (celkový objem 2 719 750 m³) a zabírá plochu 15,4 ha s největší hloubkou 26 m. Dolní nádrž leží na říčce Divoká Desná v nadmořské výšce 824,7 m, má celkový objem 3 405 000 m³ a plochu 16,3 ha.

Dolní nádrž elektrárny

Při plném načerpání horní nádrže stoupne její hladina o 21,5 m a hladina dolní nádrže klesne o 22,2 m. Horní nádrž je izolována 18cm vrstvou přírodního asfaltu, který byl dovezen z Albánie – byl totiž potřeba materiál, který bez poškození vydrží rozsah teplot od −30 do +60 °C. Vedle horní nádrže stojí malá mohyla; vzniklá navršením vytěženého materiálu. Díky ní je hora o tři metry vyšší, než byla původně. Není tak pravda, že by byla stavbou „seříznuta“.

Historie

Po zvážení velkého množství lokalit byla výstavba v masivu Mravenečníku zahájena v roce 1978. Na počátku osmdesátých let však vláda rozhodla o útlumu stavby a nebylo jasné, zda bude elektrárna vůbec dokončena. Roku 1985 byl projekt elektrárny modernizován – namísto původně plánovaných čtyř soustrojí s oddělenými turbínami a čerpadly byly navrženy dvě reverzní turbíny o vyšším výkonu. O dokončení elektrárny bylo rozhodnuto až v roce 1989, po protestech ochránců přírody a technických problémech s jednou turbínou byla elektrárna do ostrého provozu uvedena až 20. června 1996.

Hlavním dodavatelem byla společnost Ingstav, dodavatelem inženýrských investorských činností byla firma Energotis, podzemní práce prováděla firma Subterra, asfaltobetonové těsnění zajistila bratislavská společnost Slovasfalt. Generálním projektantem stavby byla firma Aquatis. Základní technologie vyrobila firma ČKD Blansko, transformátory dodala Škoda Plzeň, pancíř přivaděčů vyrobila společnost Hutní montáže Ostrava. Některé technologické celky pocházejí ze zahraničí: řídicí systém a zapouzdřenou rozvodnu vyrobila firma AEG, kabelový vývod dodala francouzská firma SILEC, výkonové vypínače jsou od společnosti ABB.

Celkové náklady na stavbu činily přibližně 6,5 miliardy korun, elektrárna se zaplatila za sedm let provozu. V prvních deseti letech elektrárna do sítě dodala 2 672,716 GWh energie. V létě 2007 proběhla generální rekonstrukce horní nádrže, která již byla v havarijním stavu – první závady se přitom vyskytly už pět let po zahájení provozu, nejvíce byla poškozena asfaltová izolace. Opravy provedla švýcarská firma Walo Bertschinger, rekonstrukce spolu s výměnou řídicího systému stála zhruba 360 milionů korun.

Díky výměně jednoho z oběžných kol v roce 2018 se zvýšila roční produkce až o 7 milionů kilowatthodin. Nové oběžné kolo ze Slovinska s průměrem 4,5 m a váhou 40 tun má devět lopatek (o dvě více než původní) a jeho instalace vyšla na 150 mil. Kč.

V roce 2021 se zvedla provozní hladina horní nádrže o 70 cm, což vedlo ke zvýšení akumulované energie nádrže z 3 500 MWh na 3 700 MWh.

Muzeum papíru Velké Losiny

Národní kulturní památka Ruční papírna Velké Losiny je od nepaměti přitažlivým cílem mnoha návštěvníků. Kromě prezentace tradiční manufakturní výroby papíru a pestré škály originálních výrobků jim rovněž nabízí již více než dvě desetiletí ojedinělý pohled do několikasetleté historie řemesla v expozicích zdejšího Muzea papíru.

Specializované Muzeum papíru je nedílnou součástí velkolosinské Ruční papírny od roku 1987. V jeho stálých expozicích se návštěvníci mohou seznámit především s historickým vývojem a tradicemi starého papírnického řemesla a s počátky moderní průmyslové papírenské výroby v českých zemích. Se svým oborovým zaměřením na dějiny manufakturní papírenské výroby je jediným svého druhu v České republice.Spojení stěžejních funkčních a významových prvků papírny – klasické manufakturní výroby papíru a muzejní prezentace – v jeden kompaktní celek vytváří atraktivní podobu živého muzea, která se těší velkému zájmu návštěvníků.

V současné době lze kromě základního prohlídkového okruhu navštívit v hlavní sezóně i doplňkový okruh, který vám představí část technického zázemí manufaktury.

Od roku 2007 je pro návštěvníky Ruční papírny v obnoveném pozdně barokním objektu otevřena nová reprezentační prodejna a sezónní galerie Muzea papíru. Nabídku rezervačních služeb, prodeje vstupenek, suvenýrů, publikací, upomínkových předmětů i drobného občerstvení zajišťuje nově zřízené informační centrum ve vstupní části hlavního objektu.

Zdroj:

  Prosím čekejte...