Urbanice
16 °C
Dnes je Pondělí
20. 05. 202423:17
21. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

2020

Územní plán Urbanice

Dotace na pořízení územního plánu pro obec Urbanice. Dotace a vlastní projekt zatím probíhá.

Rozšíření dětského hřiště v Urbanicích

Ke stávajícímu dětskému hřišti budou doplněny další herní prvky, které zajistí sportovní a herní vyžití dětí a mládeže všech věkových skupin.

Dostavba kanalizace a výstavba nové ČOV pro obec Urbanice - PD

Cíl projektu: Cílem projektu je vypracování projektové dokumentace na novou čistírnu odpadních vod v obci Urbanice vč. dopojení kanalizačního řadu. Dokumentace bude ve stupni společné povolení vč. rozpočtu a inženýrské činnosti a získání společného povolení na výstavbu.

Podpora obchodu v Urbanicích 2020

Cíl projektu: Podpořit stávajícího prodejce v místním obchodě v obci Urbanice tak, aby byl obchod s potravinami zachován v provozu.

Modernizace objektu hasičské zbrojnice a jejího vybavení

Cíl projektu: Modernizovat výukovou místnost v hasičské zbrojnici tak, aby mohla probíhat výchova a práce s mládeží na požadované kvalitativní úrovni.

  Prosím čekejte...