Urbanice
14.1 °C
Dnes je Pondělí
20. 05. 202423:23
21. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Poplatky 2024

Informace o poplatcích a platbách obci – rok 2024

Platné vyhlášky.

Poplatkový asistent (otevře se v novém okně).

Základní informace o třídění odpadků naleznete zde.

Svoz komunálního odpadu (SKO – černé popelnice)

Poplatek za svoz komunálního odpadu (SKO):

 • Poplatek je stanoven dle vyhlášky č. 1/2023, jejíž platnost je od 1. 1. 2024.
 • Základní sazba je 800 Kč na osobu.
 • Pro seniory (kteří dovrší věku 70 let v daném kalendářním roce) je stanovena sazba 400 Kč.
 • Pro děti (které dovrší v daném kalendářním roce nejvýše věk 6ti let) je sazba 0 Kč
 • Prázdný objekt, nebo objekt k individuální rekreaci (který má samostatné číslo popisné nebo evidenční) – 800 Kč
 • Další nádoba – sazba 400 Kč, každá třetí nádoba 2 000,– Kč.
Určení počtu nádob

Počet nádob je stanoven na základě statistiky a doporučení svozové společnosti a Obec jej uvažuje takto:

 • na každý dům (číslo popisné) je uvažována jedna nádoba pro každé čtyři obyvatele bez rozdílu věku,
 • nebo na každou bytovou jednotku zapsanou v katastru nemovitostí je uvažována jedna nádoba pro každé čtyři obyvatele bez rozdílu věku,
 • na stavbu určenou k individuální rekreaci je uvažována jedna nádoba bez ohledu na počet osob, které stavbu využívají,
 • na bytovou jednotku nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, nepřipadá žádná nádoba.

V individuálních případech se počet nádob řeší na základě osobní dohody.

Sváženy jsou pouze nádoby 120 l.

Frekvence svozu
 • Frekvence svozu komunálního odpadu je uvažována po celý rok stejně 1× za 14 dní, vždy v pondělí v sudý týden.
 • Plasty (žluté popelnice) jsou sváženy každou SUDOU středu, tj. 1 x za 14 dní.
 • Papír (modré popelnice) jsou sváženy 1 x za 28 dní. A to v pátek.

Svozové plány naleznete zde.

Roční provoz a pronájem dalších svozových nádob

 • Úhrada za provoz 1. další nádoby u čísla popisného nebo bytové jednotky je stanovena na 400 Kč (součástí je pronájem nádoby a její servis v případě poškození a vyvezení v rozsahu svozového planu).
 • Úhrada za provoz 2. další nádoby u čísla popisného nebo bytové jednotky je stanovena na 2 000 Kč (součástí je pronájem nádoby a její servis v případě poškození a vyvezení v rozsahu svozového planu). Cena 2 000 Kč nákladově odpovídá 80 % ceny za roční svoz jedné nádoby 120 l.

Vždy je uvažováno s poskytnutím nádoby 120 l na SKO od obce, to i v případě využívání vlastních nádob.

Označení nádob

Všechny nádoby pro svoz odpadu musí být řádně označeny:

 • číslem popisným na přední straně popelnice, přičemž výška písma musí být alespoň 10 cm,
 • samolepící etiketou (známkou), která je nezbytná pro vyvezení nádoby svozovou firmou. Samolepící etiketu získá poplatník od obecního úřadu pouze v případě, že nemá vůči obci nedoplatky (za svoz komunálního odpadu a za stočné).

Frekvence svozu nádob a jejich počet je volen tak, aby podporoval třídění SKO. Rodina o čtyřech osobách, pokud třídí svědomitě odpad a netopí uhlím, vystačí s nádobou 120 l/měsíc.

Platby – Svoz komunálního odpadu

Doporučujeme používat poplatkový asistent na https://pa.urbanice.cz/ a to i v případě, že neumíte platit pomocí QR kódu, protože poplatkový asistent Vám všechny platební informace vyplní a přehledně vypíše.

Platby

Platbu, prosíme, provádějte přednostně bezhotovostní platbou na účet vedený u České spořitelny v Hradci Králové, jehož číslo je: 1 080 825 399 / 0800. V případě platby na účet je třeba uvést následující platební znaky:

 • variabilní symbol – číslo popisné (arabskými číslicemi číslo popisné),
 • specifický symbol – 01 (arabskými číslicemi číslo nula jedna, rozlišovací znak pro platbu komunálního odpadu),
 • poznámka určená příjemci platy – textový popis platby – např. SKO_2×3×1_R0N­1_Novák Petr (v případě dvou dětí do šesti let, třech dospělých a jednoho seniora, žádného rekreačního domku a jedné nádoby navíc, na jméno Novák Petr) – je dobré tam psát i ty nuly, při kontrole je to přehlednější.

Platbu za směsný komunální odpad je v případě bezhotovostního převodu nutno platit samostatně. Nelze ji sloučit s platbou dalších poplatků.

Alternativně je možné provést platbu v hotovosti na Obecním úřadě.

Splatnost poplatku je do konce února příslušného roku.

Poplatky ze psů

Platby – poplatek za psy

Je stanovena dle vyhlášky č. 2/2023, jejíž platnost je od 1. 1. 2024. Sazba je:

 • 60 Kč za prvního psa
 • 120 Kč za druhého a dalšího psa

Platbu, prosíme, provádějte přednostně bezhotovostní platbou na účet vedený u České spořitelny v Hradci Králové, jehož číslo je: 1 080 825 399 / 0800. V případě platby na účet je třeba uvést následující platební znaky:

 • variabilní symbol – číslo popisné (arabskými číslicemi číslo popisné),
 • specifický symbol – 02 (arabskými číslicemi číslo nula dva, rozlišovací znak pro platbu poplatku ze psů),
 • poznámka určená příjemci platy – textový popis platby – např. PSI1+2_Novák Petr (v případě tří psů pana Nováka)

Platbu za poplatek ze psů je nutno platit samostatně. Nelze ji sloučit s platbou dalších poplatků.

Alternativně je možné provést platbu v hotovosti na Obecním úřadě.

Splatnost poplatku je do konce února příslušného roku.

Stočné

Stanovení poplatku

Je stanovena dle aktuální kalkulace ceny stočného.

Zákon o vodovodech a kanalizacích v § 19 praví, že pokud není množství odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční potřeby. Směrné číslo je 36 m3/osobu/rok.

Sazba za stočné je pro rok 2023 stanovena shodně jako pro předchozí rok, tj. je stanovena částkou 16,67 Kč/m3, což při výše uvedených 36 m3/osobu/rok činí: 36 × 22,22 = 800 Kč/osoba/rok.

Platba

Platbu, prosíme, provádějte přednostně bezhotovostní platbou na účet vedený u Poštovní spořitelny v Hradci Králové, jehož číslo je: 235 073 589 / 0300. V případě platby na účet je třeba uvést následující platební znaky:

 • variabilní symbol – číslo popisné (arabskými číslicemi číslo popisné),
 • specifický symbol – 03 (arabskými číslicemi číslo nula tři, rozlišovací znak pro platbu stočného),
 • poznámka určená příjemci platy – textový popis platby – např. STOČ_4_Novák Petr.

Platbu stočného je nutno platit samostatně. Nelze ji sloučit s platbou dalších poplatků.

Alternativně je možné provést platbu v hotovosti na Obecním úřadě.

Splatnost poplatku je do konce října příslušného kalendářního roku

Ostatní platby

Typ poplatku Cena
dočasný zábor veřejného prostranství pro stavební práce, apod. (každý započatý m2 a den) 5 Kč/m2/den
dočasný zábor pro jiný účel (každý započatý m2 a den; nevztahuje se na parkování) 10 Kč/den
zapůjčení 12m pojízdného výsuvného žebříku 100 Kč/den
pronájem sálu místního Kulturního domu pro občany obce (kauce 5 000 Kč) 1 000 Kč/den
zapůjčení židle 2 Kč/den
zapůjčení stolu (kuchyňský) 10 Kč/den

Platby jsou prováděny po vrácení/předání majetku zpět na úřadě hotovostní platbou.

Štítky:
Dodatečná informace, Poplatky
  Prosím čekejte...