Urbanice
16.2 °C
Dnes je Středa
25. 05. 202220:29
21. týden

Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích v obci Urbanice - parkování při pořádání zápasů v americkém fotbale

2. 5. 2022

Magistrát města Hradec Králové – odbor dopravně správních agend jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření České republiky – Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje v Hradci Králové vydaného pod č.j. KRPH – 46943 – 2/ČJ – 2022 – 050206 ze dne 29. 4. 2022

s t a n o v í

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb. pro přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích p. p. č. 119, 41, 59 v k.ú. Urbanice následující dopravní značení: IP 11c – viz situační plánek

Ve zkratce: Zajištění parkování pro hráče a diváky amerického fotbalu – na základě žádosti AFK bude provedeno v ulici Východní a Západní a to podélným stáním mimo vjezdy a sjezdy na soukromé pozemky.

Dokumenty externích původců Platí pro: Celou obec

Úřední deska
Značka: SZ MMHK/077560/2022 OD1/Rou MMHK/080457/2022
Vyvěšeno: 2. 5. 2022 8:00 Sejmuto: 21. 5. 2022 23:00
Původce: Magistrát města Hradce Králové Odbor dopravně správních agend Československé armády 408 Hradec Králové 502 00 Adresát: Obecní úřad Urbanice čp. 40 Urbanice 503 27
Přílohy k hlášení
priloha_1033897477_0_Obec_Urbanice_MK.pdf 677.51 kB Stáhnout
priloha_1033897477_1_2022-077560.pdf 341.4 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...