Urbanice
-0 °C
Dnes je Sobota
28. 01. 202305:27
04. týden

Ptačí chřipka - NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

23. 1. 2023 | Oznámení obecního úřadu

Na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Dobřenice nařizuje Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj mimořádná veterinární opatření.

Celý katastr obce Urbanice se řadí do pásma dozoru, pro nějž platí následující opatření:

Všem chovatelům ptáků v ochranném pásmu se nařizuje

 1. držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství; dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;
 2. provádět další dozor v chovu s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy do hospodářství či chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného poklesu údajů o produkci; každé takové zvýšení nebo pokles okamžitě oznámit KVSH na nepřetržitě dostupnou krizovou linku +420 720 995 210;
 3. používat na vstupech a výstupech do a z hospodářství či chovu dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy;
 4. uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu s chovanými ptáky nebo které vstupují do hospodářství či chovu nebo je opouštějí a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména zajistit jejich dezinfekci při vstupu a výstupu z chovu nebo hospodářství;
 5. vést záznamy o všech osobách, které hospodářství či chov navštěvují, udržovat je v aktuálním stavu s cílem usnadnit dozor nad nákazou a jejich tlumení a zpřístupnit je KVSH na její žádost; záznamy o návštěvách se nevyžadují, pokud návštěvníci nemají přístup do prostor, kde jsou ptáci chováni;
 6. v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery, a to neprodleně;
 7. poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení soupisu ptáků na hospodářství, a to nejpozději do 28.01.2023:
 1. Chovatel (jméno, příjmení, obchodní firma, název)
 2. Adresa (sídlo) chovatele
 3. Kontaktní osoba
 4. Kontakt (telefonní číslo, nejlépe na mobilní telefon)
 5. Adresa místa chovu ptáků
 6. Určení produktů (pro vlastní potřebu, pro prodej ze dvora,…)
 7. Počty drůbeže chovaných v hospodářství dle kategorie:

  1. Hrabavá (slepice, krůty, perličky, křepelky)
  2. Vodní (husy, kachny)
  3. Ostatní (pštros)
  4. Holubi
  5. Jiné ptactvo v zajetí (bažanti, koroptve, papouškovití, pávi, exotické ptactvo a ostatní) vyplněním sčítacího listu uvedeného v příloze nařízení;

 1. umožnit KVSH provedení kontrol v chovu vnímavých zvířat k nákaze s případným odběrem vzorků

Přílohy k hlášení

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec

Přílohy k hlášení
Scitaci_list_drubeze_a_jinych_ptaku_2023-01-20.doc 50.5 kB Stáhnout
Kontrola_zaznamu_o_osobach.xlsx 12.58 kB Stáhnout
HPAI_Narizeni_Dobrenice.pdf 618.72 kB Stáhnout
AI_informace pro verejnost.pdf 43.19 kB Stáhnout
AI-plakat pro chovatele.pdf 667.93 kB Stáhnout
AI_informace pro drobnochovatele.pdf 221.31 kB Stáhnout
Plakát.jpg 272.2 kB Stáhnout
Martin Fejks
Autor příspěvku
  Prosím čekejte...