Obecní teploměr

Přihlášení

Mikroregion urbanická brázda

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Rozpočet

MRG Urbanická brázda - návrh rozpočtu 2021

 

Návrh "Rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu urbanická brázda na rok 2021".

 

Vyvěšeno: 01.12.2020

Sejmuto:   17.01.2020

Obec Urbanice - Návrh rozpočtu roku 2021 a středně dobého výhledu rozpočtu na období 2019-2025

Vyvěšení návrhu rozpočtu roku 2021, jeho schvalování proběhne dne 17.12.2020

vyvěšeno dne: 24.11.2020

sejmuto dne:   10.12.2020

Rozpočtové opatření č. 07 (2020)

Rozpočtové opatření č. 06 (2020)

Rozpočtové opatření č. 05 (2020)