Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Rozpočet

Rozpočtové opatření č. 3 (2017)

Rozpočtové opatření č. 2 (2017)

Oznámení o projednání Závěrečného účtu Obce Urbanice za rok 2016

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti Obce Urbanice a v souladu se zákonem č.

Rozpočtové opatření č. 1 (2017)

Rozpočtový výhled 2017 až 2020