Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Rozpočet

Projednání závěrečného účtu obce Urbanice

Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce a projednání Závěrečného účtu Obce Urbanice

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí - Mikroregión Urbanická brázda

Návrh rozpočtu roku 2009

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí - Plynofikace obcí Urbanické brázdy

Návrh rozpočtu roku 2009

Projednání rozpočtu 2009

Dne 18.12.2008 proběhne na Obecním úřadě Urbanice jednání zstupitelstva od 19 hod. Na programu jednání je:

Návrh a schválení programu jednání, Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, Hospodaření k 30.11.2008, Rozpočtové změny, Rozpočet roku 2009, Pořízení majetku, Vyřazení majetku, Audit hospodaření, Žádosti o dotace, Diskuse.

Rozpočtový výhled 2009 - 2011

Rozpočtový výhled Mikroregionu urbanická brázda na rok 2009 - 2011