Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Rozpočet

Rozpočet_MRG UB_2018_schválený

Rozpočet_MRG UB_2018_schválený

Schválený rozpočet roku 2018

Rozpočtové opatření č. 9 (2017)

Rozpočtové opatření č. 8 (2017)

Návrh rozpočtu roku 2018

Vyvěšení návrhu rozpočtu roku 2018, jeho schvalování proběhne dne 30.11.2017.

 

vyvěšeno dne 12. 11. 2017

sejmuto dne 30. 11. 2017