Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Rozpočet

Závěrečný účet DSO Plynofikace obci Urbanické brázdy 2007

Protokol z Auditu hospodaření DSO Plynofikace obci Urbanické brázdy za rok 2007

Jednání zastupitelstva - návrh rozpočtu na rok 2008

Dne 13.12.2008 proběhne na Obecním úřadě Urbanice jednání zstupitelstva od 19 hod. Na programu jednání je:

Návrh a schválení programu jednání, Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, Hospodaření k 30.11.2007, Rozpočtové změny, Rozpočet roku 2008, Pořízení majetku, Vyřazení majetku, Audit hospodaření, Diskuse.

Závěrečný účet obce Urbanice - 2006

Závěrečný účet Obce Urbanice 2006

Závěrečný účet obce Urbanice za rok 2006

Rozpočet pro rok 2007

Příjmová strana rozpočtu

  • třídy 1 - 1 607,00
  • třídy 2 - 43,00
  • třídy 3 - 0,00
  • třídy 4 - 7,79
  • Příjmy celkem 1 657,79

Výdajová strana rozpočtu

  • třídy 5 - 1838,42
  • třídy 6 - 265,50
  • mezisoučet 2103,92
  • Financování - třídy 8 -446,13
  • Výdaje celkem 1657,79