Obecní teploměr

Přihlášení

Úřední deska

warning: Creating default object from empty value in /home/urbanice.cz/www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Oznámení k GDPR (ochrana osobních údajů)

Jednání zastupitelstva 24.05.2018

Oznámení o projednání Závěrečného účtu Obce Urbanice za rok 2017

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti Obce Urbanice a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Závěr: Při přezkoumání hospodaření „Obce Urbanice“ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Jednání zastupitelstva 12. 4. 2018

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti ve smyslu § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Urbanice jako příslušný správní úřad v řízení ve věci návrhu na zrušení údaje

o místu trvalého pobytu oznamuje účastníku řízení, panu Vítězslavu Sukupovi, nar.