Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Úřední deska

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci, Regionální operační program NUTS II Severovýchod.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 30. 3. 2006

Oznámení konání veřejného zasedání zastupitelstva Obce Urbanice dne 30. 3. 2006.

Výzva k připomínkám veřejnosti a uzivatelům vody

Oznámení o zveřejnění návrhu časového plánu a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe - Výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelům vody.

Inventarizace za rok 2005

Na základě rozhodnutí starosty obce a v souladu se zákonem o účetnictví byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků obce Urbanice. K provedení inventarizace byla jmenována inventarizační komise. Fyzická inventura majetku byla provedena ke dni 31.12.2005. Dokladová inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31.12.2005.

Zlatý erb - 2. místo krajského kola

Dne 29. 3. 2005 jsme obdrželi diplom za 2.místo v krajském kole soutěže Zlatý erb 2005 v kategorii obcí.