Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Úřední deska

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Úprava provozu na komunikacích

Oznámení o projednání Závěrečného účtu Obce Urbanice za rok 2017

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti Obce Urbanice a v souladu se zákonem č.

Jednání zastupitelstva 12. 4. 2018

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti ve smyslu § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Urbanice jako příslušný správní úřad v řízení ve věci návrhu na zrušení údaje

o místu trvalého pobytu oznamuje účastníku řízení, panu Vítězslavu Sukupovi, nar.

Jednání zastupitelstva 1. 3. 2018