Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo Putování za dědictvím našich předků

Úřední deska

Zlatý erb 2006 - 2. místo v krajském kole

Dne 16. 3. 2004 jsme obdrželi od hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka diplom za 2. místo v krajském kole soutěže Zlatý erb 2006 v kategorii obcí.

Zlatý erb - 1. místo krajského kola

Dne 9.3.2004 jsme obdrželi od hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka diplom za 1. místo v krajském kole soutěže Zlatý erb 2004 v kategorii obcí.

Inventarizace za rok 2003

Na základě rozhodnutí starosty obce a v souladu se zákonem o účetnictví byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků obce Urbanice. K provedení inventarizace byla jmenována inventarizační komise. Fyzická inventura majetku byla provedena ke dni 31.12.2003. Dokladová inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31.12.2003.

Princip čištění odpadních vod v naší obci

Pokud Vás zajímá, jakým způsobem je provedeno čištění odpadních vod v naší obci a co se skrývá za oněmi zelenými nádobami u dvou rybníků, pak je tento článek právě pro Vás.

Inventarizace za rok 2002

Na základě rozhodnutí starosty obce a v souladu se zákonem o účetnictví byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků obce Urbanice. K provedení inventarizace byla jmenována inventarizační komise. Fyzická inventura majetku byla provedena ke dni 31.12.2002. Dokladová inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31.12.2002.