Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo Putování za dědictvím našich předků

Úřední deska

Inventarizace za rok 2005

Na základě rozhodnutí starosty obce a v souladu se zákonem o účetnictví byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků obce Urbanice. K provedení inventarizace byla jmenována inventarizační komise. Fyzická inventura majetku byla provedena ke dni 31.12.2005. Dokladová inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31.12.2005.

Zlatý erb - 2. místo krajského kola

Dne 29. 3. 2005 jsme obdrželi diplom za 2.místo v krajském kole soutěže Zlatý erb 2005 v kategorii obcí.

Inventarizace za rok 2004

Na základě rozhodnutí starosty obce a v souladu se zákonem o účetnictví byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků obce Urbanice. K provedení inventarizace byla jmenována inventarizační komise. Fyzická inventura majetku byla provedena ke dni 31.12.2004. Dokladová inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31.12.2004.

Zlatý erb 2006 - 2. místo v krajském kole

Dne 16. 3. 2004 jsme obdrželi od hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka diplom za 2. místo v krajském kole soutěže Zlatý erb 2006 v kategorii obcí.

Zlatý erb - 1. místo krajského kola

Dne 9.3.2004 jsme obdrželi od hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka diplom za 1. místo v krajském kole soutěže Zlatý erb 2004 v kategorii obcí.