Obecní teploměr

Přihlášení

Mikroregion urbanická brázda

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Volby a referenda

Výsledek volby zastupitelstva v roce 2018

Výsledek volby zastupitelstva 2018

Volební okrsek a počet členů komise 2009

Pro volby do: Evropského parlamentu 2009 konané ve dnech 05. a 06. června 2009

Okrsek číslo - 001 Urbanice, Sídlo okrsku - Obec Urbanice Místo konání voleb - Kulturní dům v Urbanicích Počet členů komise včetně zapisovatele - 6 osob

Jmenování zapisovatele

Jmenování paní Bohuslavy NUNVÁŘOVÉ zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do evropského parlamentu 2009 konané ve dnech 05. a 06. června 2009 za volební okrsek č. 001, pro Obec Urbanice

Konání voleb 2008

Oznámení o místě a dnech konání voleb do zastupetelstev krajů a 1/3 parlamentu ČR