Vyhlášky

Vyvěšení schválených vyhlášek Obce Urbanice

Vyvěšeno  11.06.2020

Sejmuto   26.06.2020

Aktualizace obecně závazných vyhlášek, dle aktuálně platné legislativy.

Zastupitelstvo obce Urbanice na svém zasedání dne 21.05.2020 schválilo na základě § 14 odst. 2 zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závazné vyhlášky:

  • Vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
  • Vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • Vyhláška č. 3 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
  • Vyhláška č. 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Urbanice
  • Vyhláška č. 5/2020 o ochraně veřejné zeleně

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov