Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Vyhlášky

Vyhláška č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška č.3/2005 o závazné části Územního plánu obce Urbanice

Zastupitelstvo obce Urbanice, příslušné podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválilo dne 15.12.2005 Územní plán obce Urbanice. Při tom vymezilo závaznou část tohoto územního plánu a na základě ustanovení § 10 písm. d) téhož zákona vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.

Obecně závazná vyhláška obce Urbanice č. 1/2004

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.