Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Vyhlášky

Vyvěšení schválených vyhlášek Obce Urbanice

Vyvěšeno  11.06.2020

Sejmuto   26.06.2020

Aktualizace obecně závazných vyhlášek, dle aktuálně platné legislativy.

Zastupitelstvo obce Urbanice na svém zasedání dne 21.05.2020 schválilo na základě § 14 odst. 2 zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závazné vyhlášky:

  • Vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
  • Vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • Vyhláška č. 3 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
  • Vyhláška č. 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Urbanice
  • Vyhláška č. 5/2020 o ochraně veřejné zeleně

Vyhláška č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška č.3/2005 o závazné části Územního plánu obce Urbanice

Zastupitelstvo obce Urbanice, příslušné podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválilo dne 15.12.2005 Územní plán obce Urbanice. Při tom vymezilo závaznou část tohoto územního plánu a na základě ustanovení § 10 písm. d) téhož zákona vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.