Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Urbanice č.2/2004 o místních záležitostech veřejného pořádku

S odkazem na ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a § l0 téhož zákona Zastupitelstvo obce Urbanice schválilo svým usnesením ze dne 21.11.2004 tuto obecně závaznou vyhlášku o místních záležitostech veřejného pořádku na území obce Urbanice.

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce Urbanice č. 1/2004

Výpočet rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu obce Urbanice k obecně závazné vyhlášce obce Urbanice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Veřejná vyhláška: Koncept územního plánu obce Urbanice

Obecní úřad Urbanice oznamuje v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednání konceptu Územního plánu obce Urbanice.

Návrh zadání Územního plánu obce Urbanice

Obecní úřad Urbanice oznamuje v souladu s § 20 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednání návrhu Zadání územního plánu obce Urbanice.

Veřejná vyhláška

Návrh územního plánu obce bude projednán dne 09. května 2002 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Kulturního domu Urbanice.

O místním poplatku z odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Urbanice č. 1/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.