Vyhlášky

Návrh zadání Územního plánu obce Urbanice

Obecní úřad Urbanice oznamuje v souladu s § 20 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednání návrhu Zadání územního plánu obce Urbanice.

Veřejná vyhláška

Návrh územního plánu obce bude projednán dne 09. května 2002 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Kulturního domu Urbanice.

Kanalizační řád obce Urbanice

Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách, zakotvil zásadu, že je nutné zabezpečit zneškodňování odpadních vod tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod.

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov