Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Vyhlášky

Vyhláška č. 1/97 o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo v Urbanicích se usneslo dne 11.12.1997 vydat podle §16 a §36 písm. h) zákona č.367/90 Sb. a jeho novely č. 302/92 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 365/90 Sb., o místních poplatcích, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Obec vybírá tyto místní poplatky:

  • poplatek za užívání veřejného prostranství

Vyhláška č. 2/94 o volném pobíhání drobného zvířectva a psů po veřejných prostranstvích

Obecní zastupitelstvo v Urbanicích se usneslo dne 01.02.1994 vydat podle § 16 zákona č.367/90 Sb. a jeho novely č. 302/92 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku o volném pobíhání drobného zvířectva a psů po veřejných prostranstvích.

Vyhláška č. 2/93 o problematice daní z nemovitostí

Obecní zastupitelstvo v Urbanicích se usneslo dne 25.3.1993 vydat podle § 16 zákona č. 367/90 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku k problematice daně z nemovitostí.

Čl. 1

Kód katastrálního území obce Urbanice : 732 923

Čl. 2

Příslušný finanční úřad: Hradec Králové