Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Dražební vyhláška č.j. 18 E 198/2006 - 65

Okresní soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní Mgr.Evou Tabetovou ve věci oprávněného: Okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové se sídlem Slezská 839, 502 00 Hradec Králové, proti povinnému: Karel Zadrobílek, nar. 04.07.1959, bytem urbanice 22, 503 27 Lhota pod Libčany, o výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti vedené pod čp. 22. Dražební jednání se koná dne 16.listopadu 2007 v 10,45 hod. u Okresního soudu v Hradci Králové, ulice Ugnáta Hermana 227, č.dv. 132 v I. poschodí.