Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Dokumenty

Soutěž v požárním útoku

Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví k základně. Od povelu rozhodčího "Na základnu!" se měří doba stanovená na přípravu pokusu. V té době musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku.

Štafeta 4 x 100 m s překážkami

Soutěžící uchopí žebřík a zaujme postavení na startu. Držený žebřík může startovní čáru přesahovat podle potřeby závodníka, přičemž se musí dotýkat země. Ruce soutěžícího mohou přesahovat startovní čáru pokud se dotýkají jen žebříku. Po odstartování zdolá na prvém úseku štafety pomocí žebříku domeček. Při překonávání domečku se musí dotknout plošiny a seskočit do vlastní dráhy.

Výstup do 4. podlaží cvičné věže

Soutěžící uchopí žebřík a zaujme postavení na startu (startovní čára je vzdálena 32,25 m od cvičné věže). Držený žebřík může startovní čáru přesahovat podle potřeby závodníka. Ruce soutěžícího mohou přesahovat přes startovní čáru pokud se dotýkají jen žebříku. Start může být nízký nebo vysoký, při vysokém startu se žebřík musí dotýkat země.

Běh na 100 m s překážkami

Soutěžící zaujme postavení na startu, po odstartování překoná překážku, uchopí hadice a rozvine je před, na, nebo za kladinou, přeběhne kladinu, seskočí z kladiny za ohraničující čáru do vlastní dráhy, spojí hadice, jednou půlspojkou je napojí na rozdělovač, připojí proudnici a proběhne cílem. Proudnici odpojí až na pokyn cílového rozhodčího.

Zásahy sboru v minulosti

Informace a podrobnosti o jednotlivých požárech zde i v okolí od roku 1929 až do roku 1953 jsou z Pamětní knihy obce Urbanice. O dalších až do roku 1990 není písemných zmínek až zase od roku 1990 jsou zaznamenány v kronice našeho sboru. Pro přehlednost jsou seřazeny od "nejmladšího k nejstaršímu".