Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo Putování za dědictvím našich předků

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Soutěže

100. výročí založení SDH (rok 2007)

Dne 14. 7. 2007 Sbor dobrovolných hasičů pořádá soutěž u příležitosti 100. výročí založení sboru.

2. Memoriál Miroslava Pekárka, Březhrad 2. dubna 2005

Dne 2.dubna v sobotu se konal jiz 2. rocník Memoriálu Miroslava Pekárka. Za krásného počasí se zde sešlo 15 družstev dětí a 16 družstev mužů. Nechyběly jako v loni 2 družstva žen z Březhradu.

Okrsková soutěž, Plačice 24. dubna 2004

V sobotu dne 24.4.2004 se v Plačicích konalo I.kolo okrskové soutěže okrsku Hradec Králové.

1. Memoriál Miroslava Pekárka, Březhrad 3. dubna 2004

V sobotu dne 3.4.2004 proběhl v Březhradě 1.ročník Memoriálu Miroslava Pekárka. Soutěže v požárním útoku dle pravidel požárního sportu se zúčastnilo 27 družstev. Z toho 11 družstev žáků, 14 můžů a 2 družstva žen.

V kategorii starších žáků se na 1.místě umístilo domácí družstvo A z Březhradu, na 2.místě družstvo B a 3. děti z Čeperky.

Požární všestrannost, Hrádek u Nechanic 4. října 2003