Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Historie Místní knihovny Urbanice

Historie knihovny zasahuje až do roku 1920. Tehdy byla založena Sdružením dorostu republikánské strany, kterou roku 1921 za součinnosti obce sdružení zveřejnilo všem občanům. V roce 1923 čítala knihovna již 310 svazků, jak zábavných, tak i poučných (podrobněji na http://www.urbanice.cz/knihovna-historie).

Veškerá agenda spojená s půjčováním je prováděna na počítači. Evidenci knihovního fondu realizujeme pomocí programu Lanius (užíván od roku 1999). K evidenci časopisů jsme přistoupili v polovině roku 2003. Čistě k tomuto účelu slouží aplikace napsaná na míru potřebám knihovny. Na konci roku 2014 byla provedena migrace na program Clavius.

Budova knihovny prošla rekonstrukcí v průběhu roku 2017. Po dobu rekonstrukce byla knihovna uzavřena.

Fond knihovny přesáhl hranici 10000 knih, ale po rekonstrukci v roce 2017 byly některé knihy vyřazeny. Proto se zase fond knihovny dostal krátce pod tuto hranici. Byl využíván Souborný katalog ČNB na CD-ROM a CD-ROM Diderot, ale veškerá média tohoho typu již byla z fondu vyřazena.