HLÁŠENÍ ROZHLASU Obec Urbanice: Prodloužení krizových opatření v rámci nouzového stavu, nové opatření, rekapitulace stávajících opatření

Nouzový stav
Byl vyhlášen vládou ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Nouzový stav tedy buď skončí dne 12. dubna v 00:00 nebo bude prodloužen. K prodloužení je třeba souhlas poslanecké sněmovny, o který bude Vláda žádat pravděpodobně 7.4.2020.

Karanténa
Plošná karanténa celé ČR byla vyhlášena od 16.3.2020 00:00 a zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
• cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
• nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
• cest nezbytně nutných k obstarávání základních životníchpotřeb,
• cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, azařízení veterinární péče,
• cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osobblízkých,
• výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
• pobytu v přírodě nebo parcích,
• cest zpět do místa svého bydliště,
• pohřbů;

Plošná karanténa je platná i nadále a je prodloužena do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod
Dále zůstává do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod v platnosti nařízení, které nařizuje:
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb naveřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až j),
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše vpočtu dvou osob,s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jinéobdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktus ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Nošení ochranných prostředků:
Nošení ochranných prostředků dýchacích cest je platné i nadále. Tedy: všem osobám je zakázán pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bezochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
• dětí do dvou let věku a
• řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle.

Vstup do ČR, překračování hranic
Veškerá pravidla pro vstup a vycestování občanů Česka a cizinců na území i z území České republiky nově sdružuje jedno usnesení vlády platné od 31. března 2020 od 00.00 hodin do 12. dubna tohoto roku.
Nové usnesení obsahuje jak platná pravidla předchozích usnesení, tak některé nové body. Tím hlavním je povinná 14-denní karanténa pro všechny osoby, občany Česka i cizince, kteří od půlnoci vstoupí na naše území. Končí tedy rozdělení na rizikové a nerizikové země a je tak jedno, odkud se lidé vrací.
Povinnost neplatí pro vybrané kategorie osob, například pro některé pendlery (pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a v integrovaném záchranném systému nebo pracovníky jezdící do Polska a na Slovensko), pro mezinárodní dopravu nebo pro pracovníky servisu kritické infrastruktury.
Okruh výjimek už také nebude stanovovat ministr vnitra, veškeré výjimky stanovuje přijaté usnesení (viz příloha).

Nové usnesení vlády obsahuje:
• Obecný zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince a okruh výjimekz tohoto zákazu.
• Obecný zákaz vycestování z území ČR a okruh výjimek z tohotozákazu.
• Opatření prováděná na vstupu do ČR (měření teploty apod.)u vybraných kategorií osob.
• Povinnost karantény pro všechny osoby vstupující na území ČR a okruhvýjimek z této povinnosti.
• Stanovení kategorií osob, pro které platí zpřísněné podmínky propohyb na území po vstupu do ČR.

Uzavření obchodů a dalších provozoven
Zákaz maloobchodního prodeje a prodej služeb v provozovnách je prodloužen do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. S výjimkou těchto prodejen:
• potravin,
• pohonných hmot,
• paliv,
• hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zbo­ží,
• lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
• malých domácích zvířat,
• krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
• brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
• novin a časopisů,
• tabákových výrobků,
• služeb prádelen a čistíren,
• opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně vícenež 30 osob,
• odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemníchkomunikacích,
• prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobnímtechnologiím,
• provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetístrany,
• prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
• pokladní prodej jízdenek,
• lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňskáslužba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotníhopojištění,
• provozování pohřební služby,
• květinářství,
• provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost vevýstavbě,
• geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu vestavebnictví,
• prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
• servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a videopřijímačů, spotřební
• elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
• realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedeníúčetnictví, vedení daňové evidence,
• zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost,
• oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
• provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací,zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
• myčky automobilů,

Dále zůstává do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod v platnosti zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení.

Dále zůstává do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod v platnosti zákaz prodeje v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.

Dále zůstává do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod v platnosti nařízení, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
• je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází keshlukování osob,
• prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.

Od 1.4.2020 od 6:00 do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod se nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice.

Dále zůstává do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod v platnosti zákaz provozu:
• provoz heren a kasin,
• provoz autoškol,
• provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny neboosob s oprávněním řidiče taxislužby,
• provoz samoobslužných prádelen a čistíren,
• přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků ahobby marketů,
• přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště.

Dále zůstává do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod v platnosti zákaz prodeje ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.

Dále zůstává v platnosti:
• zákaz osobní přítomností žáků na školách,
• omezení konání zastupitelstev – jednání je možno pouze přesdálkový přístup,
• zákaz vybírání dovolené pro vybrané zdravotní pracovníky po dobuvyhlášení nouzového stavu.

Obecní úřad Urbanice
Úřední hodiny obecního úřadu jsou do odvolání zrušeny. V případě potřeby využijte ke kontaktu email nebo telefon na starostu nebo místostarostu. Platba poplatků je prozatím odložena. Jakmile to bude aktuální, dáme vám zprávou vědět.
Starosta, Ing. Martin Fejks, mob.: 608 311 780, starosta@urbanice.cz
Místostarosta, Ladislav Štoček, mob.: 602 701 669, mistostarosta@urbanice.cz

Efektivita zavedených opatření
Přestože na vládou zavedené opatření může mít každý svůj názor, je nezbytné všechna opatření dodržovat. A to důsledně. Inkubační doba nemoci je až 14 dní a nakažená osoba nevykazuje příznaky hned, ale až výrazně později. Avšak infekční je již několik dní před projevem příznaků. Navíc některé osoby mohou být asymptomatické (nevykazují příznaky).

Veškerá opatření jsou nejúčinnější v rané fázi, kdy je ve společnosti nebo v komunitě infikováno pouze málo lidí. Proto je ZCELA NEZBYTNÉ předepsaná nařízení/omezení dodržovat – a to bezpodmínečně. Pokud si někdo myslí, že jemu se nic stát nemůže, tak se mýlí. Nikdo nemůže vědět, zda právě osoba vedle není nakažená, přestože nevykazuje žádné příznaky. Zavedená opatření nejsou určena pouze k ochraně jednotlivce, ale zejména k ochraně celé naší společnosti. Bez těchto opatření by bylo šíření onemocnění exponenciální, což by mělo za následek zhroucení zdravotního systému a následný nedostatek odborné péče.

Stejně tak si někdo může myslet, že postupem času onemocní koronavirem většina společnosti. I to je však špatný přístup, navíc se jedná o dost sobecký úhel pohledu, zejména s ohledem na rizikové skupiny obyvatel. Zavedená opatření jsou tu hlavně proto, aby se zpomalilo nebo zastavilo šíření nemoci. I kdyby postupem času onemocnělo velké množství lidí, tak pokud bude šíření nemoci pomalé, pak bude dostatek kvalifikované lékařské péče a situaci se podaří zvládnout.

Proto na vás chci apelovat, abyste nařízená opatření dodržovali, jak nejlépe to bude možné. Jen důsledným dodržováním opatření se nám podaří situaci SPOLEČNĚ zvládnout. Je jasné, že bychom si každý asi zašli s kamarády na točené pivo nebo do kina, ale za této situace to není možné a takovéto jednání je čirý hazard. Takže Vás prosím, zkusme to ještě vydržet a míjet se v bezpečné vzdálenosti. Opatření platí i pro děti. I když se jim to špatně vysvětluje, musí karanténu dodržovat i ony. Je třeba, aby na ně rodiče dohlédly – to se týká zejména mládeže!

Podle oficiálních statistik je vidět, že nařízená opatření fungují. Charakteristika šíření epidemie je popisována tzv. Základním reprodukčním číslem R.

To udává, kolik lidí průměrně pacient nakazí (ze studií vyplývá, že 2,5). Jestliže je číslo vyšší než jedna, bude počet nakažených růst, pokud nižší, nákaza sama nakonec odezní. Číslo je výsledkem čtyř faktorů: délky období, po které je pacient infekční, příležitosti k šíření, pravděpodobnosti přenosu a citlivosti vůči infekci.

Na začátku epidemie bylo číslo odhadované a později ověřené hodnotou cca 2,5. Podobné čísla byla zjištěna i v zahraničí. Postupem času a pomocí zavedených opatření se jej podařilo snížit až na 1,8 a nyní na 1,4. To je výborná zpráva, které jasně ukazuje, že zavedená opatření v praxi fungují. Vlastní hodnota čísla je samozřejmě statisticky zkreslená, záleží i na množství provedených testů apod.

PřílohaVelikost
mimoradne-opatreni-prodlouzeni-narizeni-omezeneho-provozu-ovm-a-so.pdf216.15 KB
mimoradne-opatreni-prodlouzeni-omezeni-pohybu-osob.pdf216.8 KB
mimoradne-opatreni-prodlouzeni-zakazu-maloobchodniho-prodeje.pdf227.98 KB
sb051-20-ak.pdf109.76 KB

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov