Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo Putování za dědictvím našich předků

Hrazení místních poplatků - čísla účtů

Platby za:

komunální odpad

- osoba starší 6 let až do 70 let ..... 400 Kč / osoba a rok

- osoba do 6 let včetně ...... 200 Kč / osoba a rok

- osoba od 70 let  ...... 200 Kč / osoba a rok

poplatek ze psa

-  pes  40 Kč / rok

-  další pes 100 Kč / rok

užívání veřejného prostranství (pro uložení stavebního materiálu - úpravy v RD)

-  platba   .....  100 Kč / rok

pronájem výsuvného žebříku

-  platba   .....  30 Kč / den

tyto poplatky budou hrazeny na číslo účtu:  1 080 825 399 / 0800, banka:  Česká spořitelna a.s. Hradec Králové

 

STOČNÉ

-  platba bez rozdílu věku   ......   400 Kč / osoba a rok

platba stočného bude hrazena na číslo účtu:   235 073 589 / 0300, banka:  Poštovní spořitelna a.s. (pouze pro úhradu stočného)