Informace o možnostech získání grantu

Hradec Králové - Pozvaní představitelé obecních úřadů z královéhradeckého okresu se v úterý sešli v Okresní knihovně v Tomkově ulici. Ředitel Jan Pěta a metodička Stanislava Čejková je seznámili s možností získat finanční prostředky ze státního rozpočtu na vybavení jejich obecních knihoven počítači a zavedení internetu. Podmínkou k tomu je zpracování projektu podle pokynů vydaných Ministerstvem kultury ČR a finanční spoluúčast obce ve výši 30 procent z celkových nákladů. Počítačové vybavení, vhodné pro tento účel, doporučil účastníkům schůzky servisní technik knihovnického systému LANius pro východní Čechy Luděk Škrabal.

"V roce 1999 grant obdržely Černožice, Předměřice a Libčany, letos to byly Urbanice, Stěžery, Humburky a Lejšovka. Počítačové informační technologie jsou už v okrese zavedeny ve všech osmi knihovnách s profesionálními pracovníky a v deseti obecních knihovnách, o něž se starají pracovníci dobrovolní," uvedl Jan Pěta. Tím je Hradecko ve srovnání s jinými okresy napřed v uskutečňování programu Veřejné informační služby knihoven, který je součástí Akčního plánu realizace státní informační politiky.

Hradecké noviny, rubrika Neušlo nám

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov