Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Inventarizace za rok 2001

Na základě rozhodnutí starosty obce a v souladu se zákonem o účetnictví byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků obce Urbanice. K provedení inventarizace byla jmenována inventarizační komise. Fyzická inventura majetku byla provedena ke dni 31.12.2001. Dokladová inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31.12.2001. Provedenou inventarizací byl ověřen skutečný stav hmotného i nehmotného majetku obce.

Skutečný stav majetku ke dni 31.12.2001 činí
Pozemky 206 675,00 Kč
Stavby 8 097 701,10 Kč
Drobný hmotný investiční majetek 390 314,15 Kč
Nehmotný investiční majetek 114 008,00 Kč
Samostatné mov.věci a soub.mv. 350 577,80 Kč
Zásoby na skladě-skladové karty 27 132,39 Kč
Zálohy - nedokončené 79 955,00 Kč
Finanční investice 1 196 000,00 Kč


 

Závazky ke dni 31.12.2001
Závazky - dodav. 0,00 Kč


 

Pohledávky ke dni 31.12.2001
Jedná se o došlé, zaúčtované faktury jejichž splatnost byla až v roce 2002.
Pohledávky 0,00 Kč


 

Zůstatky peněžních prostředků na účtech k 31.12.2001
Základní běžný účet 755 253,62 Kč
Pokladna 0,00 Kč


 

Zůstatek dlouhodobého úvěru k 31.12.2001
Zůstatek 1 839 999,80 Kč