Inventarizace za rok 2002

Na základě rozhodnutí starosty obce a v souladu se zákonem o účetnictví byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků obce Urbanice. K provedení inventarizace byla jmenována inventarizační komise. Fyzická inventura majetku byla provedena ke dni 31.12.2002. Dokladová inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31.12.2002. Provedenou inventarizací byl ověřen skutečný stav hmotného i nehmotného majetku obce.

Skutečný stav majetku ke dni 31.12.2002 činí

Pozemky 206 675,00 Kč
Stavby 8 301 346,90 Kč
Drobný hmotný investiční majetek 429 050,85 Kč
Nehmotný investiční majetek 114 008,00 Kč
Samostatné mov.věci a soub.mv. 350 577,80 Kč
Zásoby na skladě-skladové karty 27 132,39 Kč
Zálohy - nedokončené 119 000,00 Kč
Finanční investice 1 176 000,00 Kč

Závazky ke dni 31.12.2002:

Závazky - dodav. 0,00 Kč

Pohledávky ke dni 31.12.2002

Jedná se o došlé, zaúčtované faktury jejichž splatnost byla až v roce 2002.
Pohledávky 11 550,00 Kč

Zůstatky peněžních prostředků na účtech k 31.12.2002

Základní běžný účet 1 150 756,65 Kč
Pokladna 0,00 Kč

Zůstatek dlouhodobého úvěru k 31.12.2002

Zůstatek 1 239 999,80 Kč

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov