Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Inventarizace za rok 2003

Na základě rozhodnutí starosty obce a v souladu se zákonem o účetnictví byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků obce Urbanice. K provedení inventarizace byla jmenována inventarizační komise. Fyzická inventura majetku byla provedena ke dni 31.12.2003. Dokladová inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31.12.2003. Provedenou inventarizací byl ověřen skutečný stav hmotného i nehmotného majetku obce.

Skutečný stav majetku ke dni 31.12.2003 činí

Pozemky 1 299 556,40 Kč
Stavby 8 301 346,90 Kč
Drobný hmotný investiční majetek 386 154,45 Kč
Nehmotný investiční majetek 114 008,00 Kč
Drobný nehmotný investiční majetek 71 115,00 Kč
Samostatné mov.věci a soub.mv. 350 577,80 Kč
Zásoby na skladě-skladové karty 27 132,39 Kč
Zálohy - nedokončené 119 000,00 Kč
Finanční investice 1 176 000,00 Kč
Závazky ke dni 31.12.2003
Závazky - dodav. 0,00 Kč
Pohledávky ke dni 31.12.2003
Jedná se o došlé, zaúčtované faktury jejichž splatnost byla až v roce 2004.
Pohledávky 7 000,00 Kč
Zůstatky peněžních prostředků na účtech k 31.12.2003
Základní běžný účet 1 365 788,41 Kč
Pokladna 0,00 Kč
Zůstatek dlouhodobého úvěru k 31.12.2003
Zůstatek 639 999,80 Kč