Inventarizace za rok 2004

Na základě rozhodnutí starosty obce a v souladu se zákonem o účetnictví byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků obce Urbanice. K provedení inventarizace byla jmenována inventarizační komise. Fyzická inventura majetku byla provedena ke dni 31.12.2004. Dokladová inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31.12.2004. Provedenou inventarizací byl ověřen skutečný stav hmotného i nehmotného majetku obce.

Skutečný stav majetku ke dni 31.12.2004 činí
Pozemky 1 299 556,40 Kč
Stavby 12 523 839,40 Kč
Drobný hmotný investiční majetek 412 945,85 Kč
Nehmotný investiční majetek 114 008,00 Kč
Drobný nehmotný investiční majetek 101 237,00 Kč
Samostatné mov.věci a soub.mv. 401 153,80 Kč
Zásoby na skladě-skladové karty 27 132,39 Kč
Zálohy - nedokončené 277 400,00 Kč
Finanční investice 1 176 000,00 Kč
Závazky ke dni 31.12.2004
Závazky - dodav. 0,00 Kč
Pohledávky ke dni 31.12.2004
Jedná se o došlé, zaúčtované faktury jejichž splatnost byla až v roce 2005.
Pohledávky 0,00 Kč
Zůstatky peněžních prostředků na účtech k 31.12.2004
Základní běžný účet 1 571 929,38 Kč
Pokladna 0,00 Kč
Zůstatek dlouhodobého úvěru k 31.12.2004
Zůstatek z roku 1995 0,00 Kč
Zůstatek z roku 2004/I 3 660 000,00 Kč
Zůstatek z roku 2004/II 490 000,00 Kč

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov