Inventarizace za rok 2005

Na základě rozhodnutí starosty obce a v souladu se zákonem o účetnictví byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků obce Urbanice. K provedení inventarizace byla jmenována inventarizační komise. Fyzická inventura majetku byla provedena ke dni 31.12.2005. Dokladová inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31.12.2005. Provedenou inventarizací byl ověřen skutečný stav hmotného i nehmotného majetku obce.

Skutečný stav majetku ke dni 31. 12. 2005 činí

012 Nehmotné výsl.výzkum.činnosti 114 008,00
018 Drobný nehmotný investiční majetek 97 881,30
021 HIM-budovy,haly a stavby 12 523 839,40
022 HIM-stroje,přístroje a zařízení 173 979,80
023 HIM-dopravní prostředky 154 555,00
024 HIM-inventář 72 619,00
028 Drobný hmotný investiční majetek 463 410,85
031 Pozemky 1 299 556,40
041 Nedokončené nehmotné investice 277 400,00
069 Finanční investice 1 176 000,00
112 Materiál na opravy 27 132,39
999 Ostatní (není ve výkazu aktiv a pasív) 113 142,10
Závazky ke dni 31.12.2005
Ostatní 0,00
Zaměstnanci 12/2005 (336) 41 771,00
Ostatní přímé daňové závazky 12/2005 (342) 9 534,00
Soc.zab. a zdr.poj. 12/2005 (331) 12 499,00
Celkem 63 804,00
Pohledávky ke dni 31.12.2005
Jedná se o nezaplacené místní poplatky a faktury jejichž splatnost byla až v roce 2005.
Pohledávky (315) 13005,00 Kč
Zůstatky peněžních prostředků na účtech k 31.12.2005
Základní běžný účet 2 118 107,53 Kč
Pokladna 0,00 Kč
Zůstatek dlouhodobého úvěru k 31.12.2005
Zůstatek z roku 2004/I 3 110 000,00 Kč
Zůstatek z roku 2004/II 411 600,00 Kč

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov