Jednání zastupitelstva 01.11.2018

Obec Urbanice IČO: 00 528 986

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA dne 01.11.2018 proběhne ustavující zasedání zastupitelstva obce v Místním kulturním domě.

Čas jednání je od 19,00 hod.

Program jednání:

  • Návrh a schválení programu jednání
  • Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  • Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích).
  • Volba starosty, místostarosty
  • Jmenování členů výborů obce
  • Odměny zastupitelstva
  • Zastupování obce v MGR Urbanická brázda
  • Schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva.
  • Diskuse
  • Závěr

Pavel Kratochvíl starosta obce Urbanice

Urbanice 16. 10. 2018

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov