Jednání zastupitelstva 04.10.2018

Obec Urbanice                                                                                                                             IČO: 00 528 986

 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 04.10.2018 proběhne na Obecním úřadu Urbanice jednání zastupitelstva od 19,00 hod

Program jednání:

Návrh a schválení programu jednání

Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Hospodaření k 31.08.2018

Rozpočtové změny za 08/2018

Schválení příspěvku Hospici Anežky České v Červeném Kostelci

Stavební akce v obci – rozestavěnost, dokončené stavby

Volby do zastupitelstva

Došlá pošta

Diskuse

Různé – diskuse

Pavel Kratochvíl

starosta obce Urbanice

Urbanice 24.09.2018

 

Vyvěšeno: …………………

Sejmuto: ………………… razítko a podpis ……………….….

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov