Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Jednání zastupitelstva 04.10.2018

Obec Urbanice                                                                                                                             IČO: 00 528 986

 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 04.10.2018 proběhne na Obecním úřadu Urbanice jednání zastupitelstva od 19,00 hod

Program jednání:

Návrh a schválení programu jednání

Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Hospodaření k 31.08.2018

Rozpočtové změny za 08/2018

Schválení příspěvku Hospici Anežky České v Červeném Kostelci

Stavební akce v obci – rozestavěnost, dokončené stavby

Volby do zastupitelstva

Došlá pošta

Diskuse

Různé – diskuse

Pavel Kratochvíl

starosta obce Urbanice

Urbanice 24.09.2018

 

Vyvěšeno: …………………

Sejmuto: ………………… razítko a podpis ……………….….