Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Jednání zastupitelstva 07.02.2019

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
dne 07.02.2019 proběhne v Obecním úřadě Urbanice jednání zastupitelstva obce od 19,00 hod

Program jednání:
Návrh a schválení programu jednání
Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Rozpočtová úprava 12/2018
Hospodaření roku k 31.12.2018
Hospodaření obce k 31.01.2019
Postup projekčních prací
Kulturní akce
Různé